top of page

ฟุสเซน  เยอรมันนี

Fussen (Castle)

ฟุสเซน เมืองทางใต้ของเยอรมัน อยู่ติดกับพรมแดนประเทศออสเตรีย ฟุสเซนเป็นเมืองเก่ามาแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย แวดล้อมไปด้วยทะเลสาบใหญ่น้อยสวยงาม


ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทสีขาวตั้งอยู่กลางเทือกเขาสูง รูปทรงเหมือนปราสาทในเทพนิยาย พระเจ้าลุควิคที่ 2 กษัตริย์แห่งแคว้นบาวาเรีย ให้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1869 ด้วยพระราชทรัพย์ รูปแบบของปราสาทได้รับการออกแบบ โดยแรงบันดาลใจจากความหลงใหลในการชมอุปรากรและบทละครของพระองค์


วอล์ทดิสนีย์จึงได้นำเอาปราสาทนี้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และได้จำลองไปสร้างไว้ที่ดิสนีย์แลนด์ทุกแห่งทั่วโลกภายในได้รับการตกแต่งตามฉากของละครตอนต่าง ๆ มีห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรี โอเปร่า ท้องพระโรง และห้องครัวที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น

bottom of page