top of page

ชุมชนชาวยิว Josefov

ย่านที่อยู่เก่าของชาวยิวนี้เป็นพื้นที่เล็กๆที่รู้จักกันในชื่อของ โจเซฟฟอส (Josefov)ตั้งชื่อตามจักรพรรดิ โจเซฟ ที่ 2 ผู้ที่ได้ทำการปฏิรูปเพื่อการช่วยเหลือให้ชาวยิวในสมัยนั้นได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีเป็นหลักเป็นฐาน (ย่านที่อยู่เก่าของชาวยิวแห่งนี้เป็นส่วนที่หลงเหลือของชุมชนแออัดของชาวยิวมาก่อน) โจเซฟฟอสตั้งอยู่ตรงระหว่างจตุรัสเมืองเก่า (The Old Town Square) กับแม่น้ำวัลตาว่า ที่ตรงนี้มีบุคคลสำคัญสองคนที่มีประวัติความเป็นมาที่คล้ายคลึงกันที่เคยอยู่ในย่านนี้ของเมืองคือ แฟร็งค์ คัพค่า (Franz Kafka)และยักษ์โกเลม (Golem) ยักษ์ตนนี้ได้สร้างขึ้นโดย เยฮูด้า เบน เบ็ซซาวัล (Jehuda ben Bezalel) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ราไบ โลฟ (Rabbi Löw) สถานที่ต่างๆในโจเซฟฟอสสามารถที่จะเดินชมได้ทั่วภายในหนึ่งวัน แต่หากว่าต้องการสำรวจรายละเอียดต่างๆของสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่อยู่ภายในโบสถ์ของศาสนายิวต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันอย่างแน่นอน เช่นสุสานชาวยิวรวมทั้งโบสถ์ศาสนายิวที่เก่าใหม่ (Old-New Synagogue)โบสถ์คลาวเซ็น (Klausen) และโบสถ์พิงค์คัส (Pinkas)

ปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์ชาวยิวได้แยกออกเป็นเจ็ดแห่งที่กระจัดกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆในย่านโจเซฟฟอส ส่วนที่เหลือของการตั้งรกรากอยู่ท่ามกลางทาวน์ฮอลล์ของชาวยิว (The Jewish Town Hall) และสุสานเก่าของขาวยิวเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งที่สุดในยุโรป สถานที่ต่างๆจะเปิดเวลา 09:30 ถึง 18:00 น. และจะปิดในวันหยุดต่างๆของชาวยิว ข้อแนะนำ: หลีกเลี่ยงการไปชมในวันเสาร์เพราะเป็นวันทำพิธี ซัปบาธ (Sabbath)
โกธิกตอนต้น ของศตวรรษที่ 13 เป็นโบสถ์ศาสนายิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
 


 

โบสถ์คลาวเซน (Klausen) ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1680 ที่นี่มีการแสดงนิทรรศการขนบธรรมเนียมประเภณี และเครื่องแต่งกายของชาวยิว
 
โบสถ์สแปนิส (Spanish) ด้วยการออกแบบสร้างสไตล์มอริช “Moorish” โบสถ์แห่งนี้มีลักษณะที่โดดเด่นเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็น และโบสถ์แห่งนี้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของยิวตั้งแต่ยุคที่ได้รับการปลดแอกจนถึงปัจจุบัน
 
โบสถ์พิงค์คัส (Pinkas) ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1475 โบสถ์แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานแด่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของลัทธินาซี
 
โบสถ์ไมเซล์ (Maisel) ห้องโถงในโบสถ์จัดแสดงประวัติศาสร์ของยิวในยุคสมัยโบฮิเมีย (Bohemia) และ โมราเวีย (Moravia)
 
ฮอลล์เก่าสำหรับประกอบพิธี (Former Ceremonial Hall) อาคารหลังนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรกและมีลักษณะที่เด่นเฉพาะด้วยมียอดหลังคาสีเขียว ในตัวอาคารจัดแสดงขนบธรรมเนียมประเภณี และเครื่องแต่งการของชาวยิว
 
โบสถ์จูบิลี (Jubilee) เป็นโบสถ์ศาสนายิวที่ได้สร้างล่าสุดและเป็นโบสถ์ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก
 
สุสานเก่าของชาวยิว สถานที่แห่งนี้สามารถที่จะได้พบกับหลุมฝังศพของ ราไป โลฟ (Rabbi Löw)
 
โบสถ์เก่า-ใหม่ (Old-New Synagogue) โบสถ์แห่งนี้สร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธิกตอนต้น ของศตวรรษที่ 13 เป็นโบสถ์ศาสนายิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องลึกลับพิศวงในถิ่นของชาวยิว
เรื่องเล่าตามตำนานและสิ่งต่างๆที่เป็นลักษณะของเรื่องลึบลับได้กล่าวขานอยู่ทั่วไปหลายแห่งในกรุงปราก แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือเกี่ยวกับยักษ์โกเลม ซึ่งได้มีการกล่าวถึงว่าอยู่ในห้องใต้หลังคาของโบสถ์เก่า-ใหม่ (Old-New Synagogue) ที่ยักษ์โกเลมนั้นซ่อนตัวอยู่  โกเลมนั้นมีพลังอำนาจด้วยการปั้นขึ้นมาจากดินเหนียว ตามคำกล่าวในตำนานโกเลมได้ถูกสร้างโดยราไป โลฟ เพื่อปกป้องชุมชนชาวยิว ดังนั้นเรื่องราวของโกเล็มเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกไปได้จากเชื่อมต่อเรื่องราวบรรกาศอันลึกลับของกรุงปรากในสมัยโบราณ

 

ที่มา:Prague Tourist Guide


 

โบสถ์คลาวเซน Klausen Synagogue

โบสถ์สแปนิช Spanish Synagogue

สุสานเก่าชาวยิว

โบสถ์พิงค์คัส Pinkas Synagogue; บนผนังจารึกชื่อเหยื่อชาวยิว 80,000 ชื่อ

โกเล็ม Golem; ภาพจาก abicko.cz

bottom of page