top of page

Königssee (King's Lake ) เป็นทะเลสาบในหุบเขาแอล์ปและมีหน้าผาสูงชันล้อมรอบ อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย เยอรมนี ใกล้ชายแดนประเทศ ออสเตรีย

ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่ลึก ในเยอรมนี ทะเลสาบนี้เกิดจากแม่น้ำน้ำแข็งในสมัยยุคน้ำแข็ง ถือว่าเป็นน้ำทะเลสาบที่ใสที่สุด และ สะอาดที่สุดในเยอรมนีเรือที่จะใช้ในทะเลสาบ ต้องเป็นเรือมอเตอร์ไฟฟ้าข้ามทะเลสาบ เรือยนต์เชื้อเพลิงไม่สามารถมาใช้ที่ทะเลสาบKönigssee เพื่อที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของทะเลสาบ


St. Bartholomä (โบสถ์ เซนต์บาร์โธโลมิ) เป็นโบสถ์เล็กๆที่สวยงาม ตั้งอยู่บนชายหาดของทะเลสาบเคอนิกแห่งนี้ โบสถ์นี้สร้างเมื่อศตวรรษที่ 16 -17 ด้วยสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิค การตกแต่งภายในด้วยแท่นบูชาสูงพิสดารซึ่งเป็นตัวแทนของเซนต์บาร์โธโลมิ, นักบุญอุปถัมภ์ของ Herdsmen (คนเลี้ยง ปศุสัตว์ ) และชาวประมง

ทะเลสาปแห่งนี้น้ำใส่สะอาดมีปลาเทร้าท์ที่รสชาติดีมาก ที่ทะเลสาปแห่งนี้จะมีครอบครัวเดียวที่สามารถจับปลาเทร้าท์และไปขายต่อ เป็นการอนุรักษ์ลำน้ำสะอาดไม่ให้คนมาจับกันมาก

bottom of page