top of page

ปราก  สาารณรัฐเชค

Krakow

คราคอฟ (Krakow) เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ มีเขตเมืองเก่าป็นมรดกโลก เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวิสตูล่า มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรม แบบนีโอคลาสสิซึ่ม, แบบเรอเนซองส์, แบบโกธิค, แบบบาร็อค และแบบเบลลา อีโปค์ ด้วยกันอย่างกมลกลืน คราคอฟ จึงเป็นเมืองแรกๆที่ถูกบันทึกลงใน บัญชีรายชื่อมรดกโลกในด้าน วัฒนธรรม


เมืองนี้มีที่มาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 7  คราคอฟ เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางชั้นนำขอ
งสถาบันการศึกษาโปแลนด์ วัฒนธรรมและชีวิตศิลปะ และยังเป็นหนึ่งเมืองศูนย์กลางสำคัญด้านธุรกิจของโปแลนด์ เป็นเมืองหลวงของโปแลนด์ระหว่างปี ค.ศ. 1038 ถึง 1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอซอร์ดังปัจจุบันเมืองเริ่มเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ยุคหิน มีการตั้งรกรากถิ่นฐานในเมืองที่มีความสำคัญที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโปแลนด์นี้ เริ่มต้นในหมู่บ้านในเนินเขาวาเวล และมีการบันทึกว่าเป็นศูนย์กลางการค้าอย่างคึกคักของชาวสลาฟในยุโรปใน ค.ศ. 965  และในศตวรรษที่ 20 คราคอฟก็เป็นที่ยอมรับอีกครั้งในฐานะศูนย์กลางการศึกษาหลักแห่งชาติและด้านศิลปะ ที่มีมหาวิทยาลัยเกิดใหม่และงานด้านวัฒนธรรมมากมาย


หลังจากที่นาซีเยอรมนีรุกรานโปแลนด์ จนเป็นฉนวนสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวยิวในเมืองถูกย้ายออกไปอยู่ในเขตกำแพงที่เรียกว่า กรากุฟเกตโต จากนั้นถูกส่งไปค่ายกักกัน อย่างเช่น เอาชวิทซ์และคราคอฟ-พวาชูฟ


ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (Rynek Glowny) หรือ “Market Square” ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมือง largest square in Europe โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีจุดเด่นที่ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปชื่อ “ซูเคียนนีส” (Sukiennice) ที่สามารถหาซื้อทุกอย่างได้ดังใจ


ภายในจัตุรัสนี้ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์แมรี (Church of St. Mary) โบสถ์ชื่อดังของคราคอฟ  สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สูงถึง 81 เมตร ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาราว 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชิ้นไม้ของแท่นบูชาแกะสลักเป็นภาพวาระสุดท้ายของ Virgin Mary แวดล้อมด้วยเหล่าสาวก

Oswiecim (Auschwitz and Birkenau

It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image

Wieliczka (salt mine)

It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image

bottom of page