top of page

ออสเตรีย เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่สุดแสนโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก เป็นเมืองแห่งดนตรีคลาสสิก อมตะซึ่งนักแต่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น โมสาร์ท, ชูเบอร์ก, บราห์ม หรือ โยฮัน สเตราส์และอื่นๆอีกมากมาย มีเมืองหลวงชื่อกรุงเวียนนามีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ถึงสองแห่ง คือเขตเมืองเก่าใจกลางกรุงเวียนนา ปี ค.ศ. 2001และพระราชวังเชินบรุนน์ ปี ค.ศ. 1996

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

ถนนสายวงแหวน(Ringstrasse)    ถนนสายหลักของกรุงเวียนนาแวดล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่งดงาม เช่น โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง

พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) แต่เดิมวังแห่งนี้เป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของจักรพรรดิในราชวงศ์ฮับส์บวร์กตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์สุดท้ายเป็นเวลายาวนานกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี้มีการต่อเติมเสริมแต่งขยายขนาดไปเรื่อยๆ จนมีขนาดใหญ่โต และมีหลายอาคาร ปัจจุบันนี้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ แสดงเครื่องใช้ เครื่องแต่งตัว เครื่องประดับของจักรพรรดิ มีทั้งเสื้อผ้า เพชรพลอยและทองคำล้ำค่าที่หาชมได้ยากยิ่ง

พระราชวังฮอฟบวร์ก Hofburg Palace

(ภาพจาก cuabroad.cua.edu)

จัตุรัสสเตฟาน (Stephansplatz) ที่นี่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเวียนนา ผู้คนมากมายนิยมมาเดินเที่ยวที่จัตุรัสแห่งนี้ เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen) อันศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา เป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของออสเตรีย สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นักบุญสเตเฟน โบสถ์แห่งนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโกธิคที่อ่อนช้อยงดงามมาก ตัวโบสถ์มีขนาดใหญ่ ทรงสูง มียอดปลายแหลม ๆ หลายยอด มีส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโบสถ์คือหอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 ม. ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปี หากขึ้นมายืนบนหอคอยนี้สามารถชมวิวเมืองเวียนนาได้โดยรอบ


ศาลาว่าการกรุงเวียนนา (Rathaus หรือ Town Hall) เป็นศาลาวว่าการที่สวยงามมากออกแบบโดย Friedrich von Schmidt ก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1872 ถึงปีค.ศ 1883 เป็นอาคารศิลปะสไตล์โกธิก สังเกตได้จากยอดแหลมสูงเด่นที่เรียกว่า Rathausmann ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเวียนนา ด้านหน้าของศาลาว่าการจะมีลานกว้างเรียกว่า Rathauspark บริเวณลานนี้มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดงาน และกิจกรรมต่างๆ หรือออกร้านขายของอยู่เสมอ

ศาลาว่าการกรุงเวียนนา Rathaus หรือ Town Hall

(ภาพจาก eypaustria.org)

พระราชวังเชินบรุนน์ ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 13 - 20 โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดำริให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรูหรา โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ


ในสมัยพระนางมาเรียเทเรซ่า ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก เครื่องตกแต่งพระราชวัง และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้เป็นแบบรอคโคโคทั้งหมด โดยมีสถาปนิคชื่อดัง คือนิโคลาส คาส เป็นผุ้ออกแบบส่วนสวนดอกไม้ผู้ออกแบบ คือ เฟอร์ดินานด์แห่งโฮเฮนแบร์ก พระองค์ทรงปรับปรุง ก่อสร้าง และ ต่อเติมเชินบรุนน์ขึ้นทั้งความอลังการ ความสวยงาม และ ความยิ่งใหญ่แบบที่ได้เห็นในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ทั้งสิ้น นอกจากนี้พระนางมารี อองตัวเนต พระราชินีแห่งฝรั่งเศส ก็ยังเคยใช้พระชนม์ชีพในวัยเยาว์ในพระราชวังแห่งนี้อีกด้วย รวมถึงสมเด็จพระจักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ก็เคยมาประทับพักอยู่ ณ พระราชวังแห่งนี้กับพระราชโอรสของพระองค์


หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังเชิญบรุนน์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการที่พันธมิตรได้บุกยึดเพื่อใช้เป็นกองบัญชาการดังนั้นรัฐบาลออสเตรียจึงต้องซ่อมแซมพระราชวังใหม่ให้งดงามดังเดิม


พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ว่ากันว่าพระราชวังแห่งนี้อลังการสวยงามจับใจและเป็นศูนย์รวมของผลงานด้านศิลปะชั้นเยี่ยม ไม่มีใครไปออสเตรียแล้วไม่เข้าชม


บริเวณด้านหน้าพระราชวังเชินบรุนน์นั้นไกลสุดลูกหูลูกตา แต่เพราะความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวพระราชวังทำให้เรายังเห็นได้ชัดเจนถึงความอลังการที่อยู่เบื้องหลังสวนดอกไม้นานาชนิดสีสันฉูดฉาดตัดกับสีเหลือทองของพระราชวังเชินบรุนน์อย่างลงตัว ความสงสัยเริ่มขึ้นที่ชื่อของพระราชวังแห่งนี้ จึงได้รับการไขข้อข้องใจให้ได้ทราบว่า เชินบรุนน์ มีความหมายว่า น้ำพุอันสวยงาม ด้วยแต่เดิมมีการผุดขึ้นของน้ำบาดาลที่อยู่รายล้อมพระราชวังแห่งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิจึงพระราชทานชื่อโดยอิงความหมายของพื้นที่ และได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นหูของนักท่องเที่ยวจนถึงทุกวันนี้


พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังเป็นตึก 3 ชั้น ทาสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่พระนางมาเรีย เทเรซาทรงโปรด ตัวปราสาทประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง ให้เข้าชมได้เพียง 40 ห้อง
พระราชวังเชินบรุนน์ คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงเวียนนา โดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในประเทศก็ว่าได้

จัตุรัสสเตฟาน Stephansplatz และ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน St. Stephen (ภาพจาก travelmagazine.org )

พระราชวังเชินบรุนน์ Schonbrunn Palace

ที่มา: wikipedia.org, http://www.manager.co.th/Travel

bottom of page