top of page
Austria Slovenia Croatia
ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย   เส้นทางสายธรรมชาติและประวัติศาสตร์
7 วัน (ไม่รวมเวลาบนเครื่องบิน)

วันที่1

เมืองกราซ เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรียรองจากเมืองเวียนนา เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรเนส์ซองส์ บารอกฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ มรดกโลก” จากองค์การยูเนสโก้ในปี 2003  ให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม ชมเขตเมืองเก่าดั้งเดิม  หอนาฬิกาประจำเมือง Schlossberg clock tower
Best Western Premier Hotel Lovec **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2

ทะเลสาบเบลด ตั้งอยู่ริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศสโลเวเนีย เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ ในยุคน้ำแข็ง แต่น้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการละลายของธารน้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว น้ำทะเลสาบโดยรอบมีสีเขียวมรกตสวยงามทะเลสาบถูกล้อมรอบไปด้วยป่าทึบ ทำให้ทะเลสาบนี้งดงามยิ่ง

ลุบเบลียนา เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนียซึ่งเพิ่งจะประกาศตัวเป็นอิสระจากประเทศยูโกสลาเวียเมื่อ ค.ศ.1991   เป็นเมืองหลวงที่มีบรรยากาศเรียบง่าย สงบ เป็นระเบียบ มีจัตุรัสกลางเมือง ใจกลางจัตุรัสเป็นรูปหล่อของ ฟรานซ์ เพรเซเรน กวีมีชื่อของสโลวาเนีย  ชมสะพานมังกร สร้างเมื่อปี ค.ศ.1901 เป็นสะพานแห่งแรกๆ ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งจะมีรูปมังกร

ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์สีชมพูในนิกายฟรานเชส ใช้เวลาก่อสร้าง 14 ปี เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1660 เป็นศิลปะในแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม

Best Western Premier Slon**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 
ถ้ำโพสทอยน่า อยู่ในประเทศสโลเวเนีย เป็นถ้ำสวยที่สุดในยุโรปแห่งหนึ่ง อายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี ภายในถ้ำมีความยาวถึง 27 ก.ม. เยี่ยมชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้า วิ่งผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน ภายในถ้ำมีหินอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ มากมาย  ลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ   

Hotel Piran****หรือเทียบเท่า 


วันที่ 4
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบสวยงามมาก โดยเฉพาะทะเลสาบคอสจัค เป็นทะเลสาบที่มีบรรยากาศของสายน้ำ พื้นน้ำสีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม

ซีเบนิค คือเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ อาคารบ้านเรือนที่มุงหลังคากระเบื้องสีส้มสไตล์เรเนซองส์ทอดยาวริมฝั่งทะเล นอกจากนั้นซีเบนิคยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูมิทัศน์อันงดงาม รวมทั้งอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรม   

Hotel Miramare*** หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

โทรเกียร์ เมืองโบราณเล็กๆจากยุคกรีก ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี 1997 เขตเมืองเก่าของเมืองนี้ตั้งอยู่บนเกาะมีอายุกว่า 2300 ปี มีสถาปัตยกรรมผสมผสานหลายสไตล์ เช่น กรีก โรมัน เรเนอร์ซองค์ บารอคฯ

สปลิต เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโครเอเชีย และเป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของประเทศ เ เป็นเมืองโบราณอันเก่าแก่และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหารในศตวรรษที่ 15 มีสิ่งก่อสร้างอันทรงคุณค่าต่างๆ  เช่น พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน หนึ่งในพระราชวังที่ถูกการรับรองให้เป็นมรดกของโลก

Hotel Adria ****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6 

ดูบรอฟนิค เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย และมีพรมแดนติดกับประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า  ในช่วงศตวรรษที่ 13 เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจทางทะเล โดยครอบคลุมพื้นที่ทะเลเอเดรียติคและทะเลเมดิเตอเรเนียนทั้งหมด  เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้น  แต่ในปัจจุบันดูบรอฟนิคกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของโครเอเชีย และได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองเก่าที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค


Hotel Adria ****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7

ซาฟทัธ เมืองสงบๆเล็กๆไม่ไกลจากดูบรอฟนิค ลักษณะตัวเมืองเป็นแหลม สามารถเดินเล่นรอบตัวเมืองโดยใช้เวลาไม่มากนัก

 

bottom of page