top of page

ท่องเที่ยวยุโรป Czech Republic Austria Slovakia Hungary Poland Germany

Germany Austria  
เยอรมนี  ออสเตรีย 
7 วัน (ไม่รวมเวลาบนเครื่องบิน)
วันที่ 1
เซนต์วูฟกังก์ (St. Wolfgang) ชมบ้านเรือนริมทะเลสาปแสนโรแมนติคและเยี่ยมชมโบสถ์นักบุญวูฟกังก์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ฮัลล์สตัท (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาปที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกชมทัศนียภาพสุดโรแมนติคของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โรงเเรม Motel One*** หรือเทียบเท่า (Salzburg)
 
 
วันที่ 2

ซาลส์เบิร์ก (Salzburg) เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์เบิร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค (SALZACH) เมืองซาลส์เบิร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ ใช้ภาษาเยอรมัน นำท่านเข้าชมสวนดอกไม้ “มิราเบล” ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (THE SOUND OF MUSIC) ที่โด่งดังไปทั่วโลก     

เดินชมความงามของบ้าน เรือนและโบสถ์ต่างๆ ที่สร้างอย่างสุดคลาสสิค ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทที่จัตุรัสโมสาร์ท ซึ่งเป็นคีตกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรีย นำท่านถ่ายรูปชมความงามของจัตุรัสโบสถ์หลวง และจัตุรัสสวยงามต่างๆ ตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นในย่านการค้าถนนเกรไทร์เด้ ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านจะ ตกแต่งด้วยลวดลายเหล็กดัดสวยงามเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ เมืองซาลส์เบิร์ก​

Shopping Ingolstadt Village Outlet

โรงเเรม InterCityHotel Ingolstadt**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

นอเรมเบิร์ก(Nuremberg) อดีตเมืองประชุมหลักของพรรคนาซี แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองแห่งสันติภาพเเละสิทธิมนุษยชน เยี่ยมชมตัวเมืองซึ่งมีแม่น้ำ Pegnitz ไหลผ่าน ในตัวเมืองมีโบสถ์ที่น่าสนใจหลายแห่งและเป็นถนนชอปปิ้งหลักของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว ปราสาทนอเรมเบิร์กสัญลักษณ์ของเมืองนอเรมเบิร์ก

แบมเบิร์ก (Bamburg) ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้ เป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมนีที่รอดพ้นจากการที่ถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดเด่นของเมืองอยู่ที่ศาลากลางหลังเก่า ซึ่งจงใจสร้างขึ้นไว้ตรงกลางแม่น้ำ ไว้เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างฝั่งชาวบ้าน กับ ฝั่งวัด

โรงเเรม Hotel Würzburger Hof**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

เวิร์ซเบิร์ก (Wurzburg) จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายโรเเมนติก ตัวเมืองมีสะพานเก่าเวิร์ซเบิร์ก สะพานนี้ถือเป็นสะพานพี่น้องกับสะพานชาร์ลที่กรุงปรากเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก  จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็น ป้อมปราการมาเรียนเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาตรงข้ามกับสะพานเก่าเวิร์ซเบิร์ก

โรเทนเบิร์ก  )Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคกลางที่ได้รับการดูเเลรักษาอย่างดี มีกำเเพงเมืองเก่าล้อมรอบ

โรงเเรม Nh Nordlingen**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwastein Castle) สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ลุกวิทที่สองโดยสร้างเพื่อเป็นสถานที่ปลีกวิเวกของกษัตริย์ลุควิกที่สองที่รักสันโดษ มีผู้เยี่ยมชมถึงหนึ่งล้านสี่เเสนคนต่อปี นอกจากนี้ปราสาทนี้เป็นเเรงบันดาลใจในการสร้างปราสาทเทพนิยายของดิสนีย์เเลนด์เเละปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

 

ฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางของเส้นทางโรเเมนติกเมืองฟุสเซ่นมีมาตั้งเเต่สมัยโรมัน เป็นทางผ่านไปยังอิตาลีตอนบน ต่อมาฟุสเซ่นกลายมาเป็นสถานที่ที่รู้จักดีว่ามีปราสาทโฮเฮส(Hohes Schloss) ปราสาทแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนของเจ้าชายบิช๊อปแห่งออสเบิร์ก

 โรงเเรม Ramada Hotel & Conference Center München Messe**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6

มิวนิค (Munich) เป็นเมืองเมืองหลวงของเเคว้นบาวาเรียและเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองเศรษกิจที่สำคัญของเยอรมนี ชมจตุรัสมาเรียน (Marien Platz) เป็นย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค  เสาพระเเม่มารี (Mary's Column) ตั้งอยู่ที่จตุรัสมาเรียน ตั้งขึ้นเมื่อปี 1638 เพื่อเฉลิมฉลองการยุติการรุกรานของสวีเดนในช่วงสงครามสามสิบปี  ศาลาว่าการหลังใหม่ (Neue Rathaus) สร้างในสไตล์โกธิกในกลางศตวรรษที่ 19 มีหอคอยสูงกว่า 80 เมตร หอนาฬิกา( Glockenspiel) ที่มีตุ๊กตากลไกตัวขนาดเท่าคนจริงออกมาเต้นระบำ
โบสถ์พระเเม่ (Frauenkirche/ Cathedral of Our Dear Lady) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของมิวนิค เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในมิวนิค และชอปปิ้งตามประสงค์

โรงเเรม Ramada Hotel & Conference Center München Messe หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7

ส่งท่านที่สนามนานาชาติมิวนิค

 

อัตราค่าบริการ (ห้องคู่): ราคาอาจเปลี่ยนขึ้น ลง ตามฤดูกาล

 

6 ท่าน .......................................  52,000.-
5 ท่าน .......................................  58,000.-
4ท่าน ........................................  61,000.-

 

พักห้องเดี๋ยวเพิ่มท่านละ 11,000.-

 

ราคานี้รวม

ที่ัพัก พร้อมอาหารเช้า, รถตู้หรือมินิบัสพร้อมคนขับผู้ชนาญเส้นทาง, ผู้นำเที่ยวชาวไทย

 

ราคานี้ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทาง อาหารกลางวันเเละเย็น

bottom of page