top of page

Grand Germany  & Romantic Road   :

เยอรมนีและเมืองเล็กๆบนถนนสายโรแมนติค 8 วัน 7 คืน

 

      รับ Frankfurt - ส่ง Munich

 

วันที่ 1

 

แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมันนี เยี่ยมชม จตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เป็นจตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง มีอาคารเก่าตั้งแต่สมัยศตวรรตที่ 14-15, มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลเมส (Saint Bartholomeus' Cathedral) จากศตวรรตที่ 14 ใช้เป็นที่ทำพิธีสวมมงกุฏแก่จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักสิทธิ์และสะพานเหล็กไอเซอเนอร์ (Eiserner Steg) สะพานคนเดินที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดในเมืองนี้

 

เออฟอร์ต (Erfurt)  เมืองยุคกลางซึ่งเคยเป็นเขตปกครองของบาทหลวงนำชมเขตตัวเมืองเก่า มหาวิหารเออฟอร์ตหรือที่รู้จักกันในนามเวนตืแมรี่มีอายุกว่า 1200ปี โบสถ์เซนต์เซฟรินท์ และศาลาว่าการ....

 

InterCityHotel Leipzig****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2

 

พอตสดัมป์ (Potsdam) เมืองเก่าที่คงความงดงามแห่งเยอรมันตะวันออกเมื่ออดีต นำชมพระราชวังซองซ์ ซูซี (Sans Sousi) พระราชวังฤดูร้อนและสวนสไตล์ฝรั่งเศสที่มีความอลังการณ์ไม่แพ้พระราชวังแวซายน์

 

เบอลิน (Berlin) นครหลวงของเยอรมนีซึ่งเคยถูกแยกออกเป็นสองส่วนหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง นำท่านชมEast Side Gallery กำแพงเบอลินที่ยังมีให้เห็นอยู่บางส่วน ด่านเชคพ้อยท์ชาลี ประตูชัยบรันเดนเบิร์ก

 

Ramada Hotel Berlin-Alexanderplatz****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

 

เดรสเดน (Dresden) เมืองที่เคยถูกทำลายอย่างย่อยยับเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง และได้บูรระขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิม นำชมลานหน้าพระราชวังสวิงเกอร์  เดิมเล่นเลียบแม่น้ำเอลเบ้ ชมกำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซนที่รอดพ้นจากสงครามโลก

 

นอเรมเบิร์ก(Nuremberg) เป็นเมืองตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองนี้เป็นที่ประชุมหลักของพรรคนาซี แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองแห่งสันติภาพเเละสิทธิมนุษยชน

เยี่ยมชมตัวเมืองซึ่งมีแม่น้ำ Pegnitz ไหลผ่าน ในตัวเมืองมีโบสถ์ที่น่าสนใจหลายแห่งและเป็นถนนชอปปิ้งหลักของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว ปราสาทนอเรมเบิร์กสัญลักษณ์ของเมืองนอเรมเบิร์ก


Hilton Nurnberg****หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ 4

 

แบมเบิร์ก (Bamburg) ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้ เป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมนีที่รอดพ้นจากการที่ถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดเด่นของเมืองอยู่ที่ศาลากลางหลังเก่า ซึ่งจงใจสร้างขึ้นไว้ตรงกลางแม่น้ำ ไว้เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างฝั่งชาวบ้าน กับ ฝั่งวัด

 

 

เวิร์ซเบิร์ก (Wurzburg) จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายโรเเมนติก ตัวเมืองมีสะพานเก่าเวิร์ซเบิร์ก สะพานนี้ถือเป็นสะพานพี่น้องกับสะพานชาร์ลที่กรุงปรากเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก  จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็น ป้อมปราการมาเรียนเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาตรงข้ามกับสะพานเก่าเวิร์ซเบิร์ก

 

Leonardo Hotel Heidelberg City Center****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5

 

ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กอันเก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี เป็นสถานที่ศึกษาวิชาทางการเเพทย์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นอกจากนี้รัชกาลที่ 8 ทรงมีพระราชสมภพที่เมืองนี้อีกด้วย เยี่ยมชมตัวเมืองซึ่งมีตลาดท้องถิ่น, โบสถ์จิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์, สะพานคาล ธีโอดอร์ และเดินเล่นรอบปราสาทบนเนินเขา

 

โรเทนเบิร์ก (Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคกลางที่ได้รับการดูเเลรักษาอย่างดี มีกำเเพงเมืองเก่าล้อมรอบเเละสวนปราสาทที่สวยงาม

 

นอร์ดลิงเก้น (Nordlingen) เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ตรงกลางของเส้นทางสายโรเเมนติกยังเคยเป็นสถานที่ที่เกิดสงครามสามสิบปีซึ่งอยู่ในช่วง 1618 -1648. ปัจจุบันนี้นอร์ดลินเก้นเป็นหนึ่งในสามเมืองของประเทศเยอรมนีที่ยังมีกำเเพงเมืองเก่าที่สมบูรณ์

 

NH Nordlingen****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6

 

ออกซ์เบิร์ก (Augsburg) ใหญ่อันดับสามของเเคว้นบาวาเรีย เเละเป็นเมืองเก่าอันดับสามของประเทศ ชมศาลาว่าการเมือง สร้างในช่วง 1615 ถึง 1620 เป็นจุดเด่นที่สุดของเมืองนี้ ถือว่าเป็นอาคารเเบบเรเนซองค์ที่โดดเด่นมาก  หอคอยเพลาซ (Perlach Tower) อยู่ถัดจากศาลาว่าการ มีความสูง  70 เมตร สร้างในสมัยศตวรรตที่ 10 เดิมที่สร้างเพื่อเป็นหอสังเกตุการณ์ ในปัจจุบันถือเป็นส่วนหนึ่งของศาลาว่าการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ฟอกเกอเรีย (Fuggerei) เป็นอาคารเช่าอาศัยเก่าเเก่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1516 โดยตระกูลฟอกเกอ

 

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwastein Castle) สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ลุกวิทที่สองโดยสร้างเพื่อเป็นสถานที่ปลีกวิเวกของกษัตริย์ลุควิกที่สองที่รักสันโดษ มีผู้เยี่ยมชมถึงหนึ่งล้านสี่เเสนคนต่อปี นอกจากนี้ปราสาทนี้เป็นเเรงบันดาลใจในการสร้างปราสาทเทพนิยายของดิสนีย์เเลนด์เเละปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

 

ฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางของเส้นทางโรเเมนติกเมืองฟุสเซ่นมีมาตั้งเเต่สมัยโรมัน เป็นทางผ่านไปยังอิตาลีตอนบน ต่อมาฟุสเซ่นกลายมาเป็นสถานที่ที่รู้จักดีว่ามีปราสาทโฮเฮส(Hohes Schloss) ปราสาทแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนของเจ้าชายบิช๊อปแห่งออสเบิร์ก

 

Hotel Sonne****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7

 

โอเบอรามมาเก้าท์ (Oberammergau) เมืองเล็กน่ารักที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องศิลปะหัตถกรรม ความโดเด่นของเมืองนี้อยู่ที่บ้านเรือนสไต์บาวาเรี่ยน และภาพเขียนบนอาคารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา

 

มิวนิค (Munich) เป็นเมืองเมืองหลวงของเเคว้นบาวาเรียและเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองเศรษกิจที่สำคัญของเยอรมนี ชมจตุรัสมาเรียน (Marien Platz) เป็นย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค  เสาพระเเม่มารี (Mary's Column) ตั้งอยู่ที่จตุรัสมาเรียน ตั้งขึ้นเมื่อปี 1638 เพื่อเฉลิมฉลองการยุติการรุกรานของสวีเดนในช่วงสงครามสามสิบปี  ศาลาว่าการหลังใหม่ (Neue Rathaus) สร้างในสไตล์โกธิกในกลางศตวรรษที่ 19 มีหอคอยสูงกว่า 80 เมตร หอนาฬิกา( Glockenspiel) ที่มีตุ๊กตากลไกตัวขนาดเท่าคนจริงออกมาเต้นระบำ
โบสถ์พระเเม่ (Frauenkirche/ Cathedral of Our Dear Lady) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของมิวนิค เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในมิวนิค และชอปปิ้งตามประสงค์

 

Sheraton Munich Airport****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 8

 

ส่งคณะที่สนามบินมิวนิค

 

 

 

อัตราค่าบริการ (ห้องคู่): ราคาอาจเปลี่ยนขึ้น ลง ตามฤดูกาล

 

17 ท่านขึ้นไป .............................  62,000.-

11-16 ท่าน ................................  65,000.-

7-10 ท่าน.....................................71,000.-
6 ท่าน .......................................  67,000.-
5 ท่าน .......................................  71,000.-
4ท่าน ........................................  75,000.-

 

พักห้องเดี๋ยวเพิ่มท่านละ 12,900.-

 

ราคานี้รวม

ที่ัพัก 4 ดาวพร้อมอาหารเช้า, รถตู้หรือมินิบัสพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง, ผู้นำเที่ยวชาวไทยหรือต่างชาติเลือกได้

 

ราคานี้ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทาง อาหารกลางวันเเละเย็น

 

 

 

bottom of page