top of page

ท่องเที่ยวยุโรป Czech Republic Austria Slovakia Hungary Poland Germany

Croatia
เจาะลึกโครเอเชีย
7 วัน (ไม่รวมเวลาบนเครื่องบิน)

วันที่1

ซาเกร็บ ชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกร็บ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน และ เมืองตอนล่าง ซึ่งเป็นเมืองที่ล้อมรอบขุนเขา จึงมีพื้นที่เป็นเนินสูงเนื่องจากในอดีตมักจะสร้างเมืองในที่สูงเพื่อเป็น การป้องกันภัย การชมเมืองจะเริ่มจากเมืองเก่าที่เป็น Upper Town ซึ่งมีแหล่งโบราณสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจที่มีความคึกคัก
Best Western Premier Hotel Astoria****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2

โรวินจ์ เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลชื่อดัง มีเสน่ห์ อีกแห่งหนึ่งในประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอีสเตรีย  เป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งแต่ยุคโรมัน และต่อมาก็อยู่ภายใต้อาณาจักรไบเซนไทน์ Aquileia เวเนเซียน และจักรวรรดิ์ออสเตรีย ตามลำดับ เขตเมืองเก่า Rovinj ตั้งอยู่บนเนินเขายื่นลงไปในทะเล ท่านจะได้เห็น ตึกรามบ้านเรือน โบสถ์เก่า St Euphemia แบบโรมัน กอธิค เรอเนสซองค์ บารอค และ นีโอคลาสสิค ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

 

ปูลา เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งนึงของโครเอเชีย ตั้งอยู่ที่ปลายสุดคาบสมุทร Istria  เมืองเก่ายุคโรมัน  ที่มีโรมันอารีน่า Roman Arena ตั้งอยู่ติดทะเล  ใหญ่โตมโหฬารและเก่าแก่พอๆ กับโคลอสเซียมที่กรุงโรม 

Resort del Mar **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 
 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบสวยงามมาก โดยเฉพาะทะเลสาบคอสจัค เป็นทะเลสาบที่มีบรรยากาศของสายน้ำ พื้นน้ำสีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม

Plitvice Palace****หรือเทียบเท่า  พักใกล้อุทยานแห่งชาติ


วันที่ 4
ซาดาร์ อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นดัลเมเชีย ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือที่มาค้าขายในแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายมาตั้งแต่สมัยอดีต

ซีเบนิค คือเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ อาคารบ้านเรือนที่มุงหลังคากระเบื้องสีส้มสไตล์เรเนซองส์ทอดยาวริมฝั่งทะเล นอกจากนั้นซีเบนิคยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูมิทัศน์อันงดงาม รวมทั้งอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรม  

Hotel Miramare*** หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

โทรเกียร์ เมืองโบราณเล็กๆจากยุคกรีก ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี 1997 เขตเมืองเก่าของเมืองนี้ตั้งอยู่บนเกาะมีอายุกว่า 2300 ปี มีสถาปัตยกรรมผสมผสานหลายสไตล์ เช่น กรีก โรมัน เรเนอร์ซองค์ บารอคฯ

สปลิต เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโครเอเชีย และเป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของประเทศ เ เป็นเมืองโบราณอันเก่าแก่และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหารในศตวรรษที่ 15 มีสิ่งก่อสร้างอันทรงคุณค่าต่างๆ  เช่น พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน หนึ่งในพระราชวังที่ถูกการรับรองให้เป็นมรดกของโลก

Hotel Adria ****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6 

ดูบรอฟนิค เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย และมีพรมแดนติดกับประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า  ในช่วงศตวรรษที่ 13 เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจทางทะเล โดยครอบคลุมพื้นที่ทะเลเอเดรียติคและทะเลเมดิเตอเรเนียนทั้งหมด  เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้น  แต่ในปัจจุบันดูบรอฟนิคกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของโครเอเชีย และได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองเก่าที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค


Hotel Adria ****หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7

ซาฟทัธ เมืองสงบๆเล็กๆไม่ไกลจากดูบรอฟนิค ลักษณะตัวเมืองเป็นแหลม สามารถเดินเล่นรอบตัวเมืองโดยใช้เวลาไม่มากนัก

 

อัตราค่าบริการ (ห้องคู่): ราคาอาจเปลี่ยนขึ้น ลง ตามฤดูกาล

 

6 ท่าน ....................................... 55,000.-
5 ท่าน ....................................... 59,000.-
4ท่าน ........................................ 67,000.-

 

พักห้องเดี๋ยวเพิ่มท่านละ 12,000.-

 

ราคานี้รวม

ที่ัพัก พร้อมอาหารเช้า, รถตู้หรือมินิบัสพร้อมคนขับผู้ชนาญเส้นทาง, ผู้นำเที่ยวชาวไทย

 

ราคานี้ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทาง อาหารกลางวันเเละเย็น

bottom of page