top of page
Colors of  Italy

เที่ยวยุโรปส่วนตัว อิตาลี่

โรม วาติกัน ฟลอเร้นซ์ เวนีส เวโรน่า(บ้านจูเลียต) ชมเมืองเล็กริมทะเลสาปโคโม ชอปปิ้งเอ้าท์เล็ต ครบทุกไฮไลท์อิตาลี่  เที่ยวสบาย เน้นที่พักคุณภาพดีทุกที่แน่นอน รถ VIP
8 วัน 7คืน (ไม่รวมเวลาบนเครื่องบิน) ทริปเริ่มโรม จบมิลาน

วันที่1

Rome

โรม เมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจักรโรมัน สาธารณรัฐโรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยี่ยมชม

ประตูชัยคอนสแตนติน เป็นประตูชัยที่มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1

โคลอสเซียม สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 72 เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงโรม สนามกีฬากลางแจ้งแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงของชาวโรม มีการจัดให้นักโทษหรือทาสต่อสู้กับสัตว์ที่ดุร้ายอย่างเสือ ช้างและสิงโต หรือบางครั้งเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับคน หากใครเป็นผู้ชนะก็จะได้รับอิสรภาพ ถึงแม้โคลอสเซียมในปัจจุบันจะหลงเหลือซากอยู่เพียง 1 ใน 3

ปิอัซซ่า เวเน็ตเซีย จุดจบของถนนสำคัญหลายสายแห่งกรุงโรม และมีอาคารสำคัญหลายแห่งเช่น อนุสรณ์สถานของพระเจ้าวิคโตริโอ เอมานูเอลที่ 2 ผู้รวมชาติอิตาลี่ให้เป็นปึกแผ่น ในปี 1870

น้ำพุเทรวี่  น้ำพุบาร๊อคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรมมีฉากหลังอันยิ่งใหญ่เหมือนโรงละคร ออกแบบโดยนิโคลา ซัลวี่ กลางน้ำพุจะมีรูปสลักหินอ่อนเป็นรูปเทพเจ้าเนปจูน และขนาบข้างด้วยเทพไทรทั่นที่กำลังปราบม้าพยศ นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากก็จะโยนเหรียญเพื่ออธิษฐาน

บันไดสเปน เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป  สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระเจ้าหลุยส์ที่ 15ของฝรั่งเศส

โรงแรม Barceló Aran Mantegna **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่2

Vatican, Pienza

นครรัฐวาติกัน เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก มีพื้นที่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ภายในกรุงโรม ชม

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ สาวกคนสำคัญของพระเยซู และยังเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโรม จึงเป็นประเพณีต่อมาที่พระศพของพระสันตะปาปาองค์ต่อๆมาก็จะฝังไว้ที่นี่ด้วยเช่นกัน

ปิเอนซ่า (Pienza) เมืองเล็กๆในแคว้นทัสคานี ที่มีทัศนียภาพอันงดงามเหมือนภาพวาด เมืองนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติวัลเดอร์เคีย

โรงแรม Hotel Corsignano Pienza **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

San Gimignano, The Mall Outlet

ซาน จิมิญาโน่ (San Gimignano) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพอันงดงามอยู่ระหว่างฟลอเรนซ์และเซียน่า ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในค.ศ. 1990 ซานจิมิญาโน่ เป็นเมืองเล็กแต่มีชื่อเสียงมากเนื่องจากเป็นเมืองที่สามารถทานการบุกรุกชาวบาบาเรี่ยนได้ ในอดีตจุดเด่นที่น่าสนใจของเมืองนี้ก็คือภูมิทรรศน์ที่อยู่บนเนินและมีหอคอยสูงจำนวนสิบกว่าแห่งตั้งตระหง่านรายเรียงรอบเมือง

ชอปปิ้งที่ The Mall Outlet

โรงแรม Hilton Garden Inn Florence Novoli**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 

Florence

ฟลอเร้นซ์ (Florence)ฟลอเรนซ์เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก และถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

มหาวิหารแห่งฟลอเรนซ์ หรือ ซานต้ามาเรีย เดอร์ ฟิโอเร่  ตั้งอยู่ในเขตจัตุรัสปิอัซซ่า เดล ดูโอโม ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของอิตาลี่

สะพาน เวชชิโอ  สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำอาร์โน โดยบนสะพานนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารร้านค้า ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายงานศิลปะ อัญมณี และของที่ระลึกจำนวนมาก โดยเชื่อกันว่าสะพานที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยโรมัน

โรงแรม NH Laguna Palace **** หรือเทียบเท่า


วันที่ 5

Venice, Murono, Burano

เวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย จุดหมายปลางทางสุดโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโต ประเทศ อิตาลี ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวน 118 เกาะ เข้าด้วยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริกในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ด้วยความสวยงามและความน่าอยู่ของบ้านเมืองทำให้ เวนิส เป็นสถานที่ซึ่งได้รับฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก ชมมหาวิหารซานมาร์โค (St.Mark’s Basilica), สะพาน Rialto,ชมสะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri)

ช่วงบ่ายท่านสามารถเลือกไปเกาะมูราโน่ บูราโน่ หรือเวลาอิสระเดินเล่นบนเกาะเวนีส

มูราโน่ (Murano) หมู่เกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตแก้วระดับโลก

บูราโน่ (Burano) หมู่เกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมลูกไม้และยังมีอาคารบ้านเรืองสีสันสวยสดงดงาม

โรงแรม NH Laguna Palace **** หรือเทียบเท่า


วันที่ 6

Verona, Lake Como

เวโรนา (Verona) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน แคว้นเวเนโต อดีตเคยเป็นเมืองโรมันที่มั่งคั่งและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี่ อาคารบ้านเรือนมีสีสันสดใส วิลเลี่ยม เชกสเปียร์ ได้ใช้บรรยากาศของเมืองนี้มาเขียนและผูกเป็นเรื่องราวของ โรมิโอกับจูเลียต เมืองนี้ยังมีโรงละครโรมันที่ปัจจุบันยังเปิดใช้การอยู่                                                                           

ทะเลสาปโคโม่ (Lake Como)

ทะเลสาปโคโม่ทางตอนเหนือของอิตาลี่ซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ทะเลสาปโคโมนับเป็นที่ท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่ง เราจะพาไปเดินชมเดินชมเมืองที่มีสีสันสะดุดตาริมทะเลสาปโคโม เช่น Bellagio และพักค้างคืนกันที่ Leccoเมืองริมทะเลสาปโคโม่

โรงแรม Clarion Collection Hotel Griso Lecco **** หรือเทียบเท่า

 

​วันที่ 7

Milan

มิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก ชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลานมหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในยุโรปมีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า3,000รูป แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ชอปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน

***ช่วงเย็นมีเวลาชอปปิ้งตามประสงค์***

โรงแรม Hotel Novotel Milano Malpensa Airport **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 8

ส่งท่านที่สนามบินตามเวลานัดหมาย

 

 

อัตราค่าบริการ (ห้องคู่): ราคาอาจเปลี่ยนขึ้น ลง ตามฤดูกาล


6 ท่าน .......................................  73,000.-
5 ท่าน .......................................  78,000.-
4ท่าน ........................................  83,000.-

 

พักห้องเดี๋ยวเพิ่มท่านละ 15,900.-

 

ราคานี้รวม

ที่ัพัก 4 ดาวขึ้นไปพร้อมอาหารเช้า, รถตู้ VIPหรือมินิบัสพร้อมคนขับผู้ชนาญเส้นทาง, ผู้นำเที่ยวชาวไทยหรือต่างชาติเลือกได้

 

ราคานี้ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทาง อาหารกลางวันเเละเย็น

bottom of page