top of page
Belgium Netherlands
8 วัน 7คืน (ไม่รวมเวลาบนเครื่องบิน) ทริปเริ่มและจบบรัสเซล

วันที่1

Ghent  

เมืองเกนท์ เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงาม เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยมีสถานที่สำคัญเช่น ปราสาท Gravensteen ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1180  อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ไม่มีการใช้รถยนต์ จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวได้เดินเล่นพักผ่อนชอปปิ้งกันได้อย่างเต็มที่ เกนท์ยังมีหอระฆังประจำเมืองที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเมือง

โรงแรม Best Western Premier Hotel Weinebrugge****หรือเทียบเท่า 

 

วันที่2

Bruges

เมืองบรูจส์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น เวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างอารยธรรมในยุคสมัยกลางและสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจจ์ เป็นที่ตั้งของงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ทั้ง หอระฆังเก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่ 12 ศาลาว่าการเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ โกธิค จัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร และร้านค้าอีกมากมาย อาทิ ร้านสินค้าแฟชั่ชั้นนำ และช๊อคโกแลต ของฝากขึ้นชื่อของประเทศเบลเยี่ยม

Antwerp

เมืองแอนต์เวิร์ป เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเบลเยียม เป็นเมืองท่าสำคัญอันดับที่2ของยุโรป เป็นเมืองธุรกิจค้าขายและอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวเมืองมีความงดงามทั้งด้านศิลปและวัฒนธรรมเพราะเป็นเมืองที่ให้กำเนิดศิลปินชั้นนำของโลกที่ช่วยกันรังสรรค์งานให้กับเมืองต่อเนื่องมาหลาย100ปี สั่งสมไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าตามพิพิธภัณฑ์ อาคารสถานที่และสวนต่างๆ 

โรงแรม Marriott Hotel The Hague****หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

The Heague

เฮก เมืองใหญ่อันดับ3ของเนเธอแลนด์ แม้ไม่ใช่เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ แต่มีที่ทำการของรัฐสภาเนเธอร์แลนด์และยังเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ทรงพำนักและทรงงาน รวมทั้งเป็นที่ตั้งของศาลโลก และที่ทำการสำคัญอื่นๆ เป็นเมืองชอปปิ้งเมืองสำคัญของประเทศ มีชาวต่างชาติอยู่อย่างหนาแน่น ความแตกต่างของสินค้าจึงมีมากมาย

Zaanse Schans  

หมู่บ้านซานส์ สคันส์ หมู่บ้านกังหันลมที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ หมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์

โรงแรม Urban Lodge Hotel Amsterdam****หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 

Amsterdam  

กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ชมจัตุรัสดัมสแควร์ที่มีสถานที่สำคัญๆ ของกรุงอัมสเตอร์ดัมตั้งอยู่มากมาย ทั้งโบสก์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 14 หรืออนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น จนเรียกได้อนุสรณ์สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของอัมสเตอร์ดัมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โรงแรม Van der Valk Hotel A4 Schiphol **** หรือเทียบเท่า


วันที่ 5

Keukenhof

อุทยานเคอเคนฮอฟ สวนดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ที่นี่สามารถปลูกดอกไม้ได้ถึง 7 ล้านดอกต่อปี สวนนี้เปิดให้ชมความงามได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเท่านั้น ในอดีตสวนแห่งนี้เคยเป็นที่พื้นที่ล่าสัตว์ ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ

Lisse ลิซเซ่เป็นแหล่งปลูกทิวลิปใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ อยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดัมเพียง29กม หากได้มาเที่ยวเมืองนี้ คงได้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่สองข้างทาง เต็มไปด้วยดอกไม้หัวขึ้นแซมทุ่งหญ้าเป็นระยะๆ ยิ่งออกห่างจากตัวเมืองไปเท่าใด ได้เห็นทุ่งดอกทิวลิป ไฮยาซินต์ และนาซิสซัสหลากสี สลับกับบ้านฟาร์มและโกดังบริษัทส่งออกไม้หัวเหล่านี้อยู่เป็นระยะๆ

Lisse

ลิซเซ่เป็นแหล่งปลูกทิวลิปใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ อยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดัมเพียง29กม หากได้มาเที่ยวเมืองนี้ คงได้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่สองข้างทาง เต็มไปด้วยดอกไม้หัวขึ้นแซมทุ่งหญ้าเป็นระยะๆ ยิ่งออกห่างจากตัวเมืองไปเท่าใด ได้เห็นทุ่งดอกทิวลิป ไฮยาซินต์ และนาซิสซัสหลากสี สลับกับบ้านฟาร์มและโกดังบริษัทส่งออกไม้หัวเหล่านี้อยู่เป็นระยะๆ

โรงแรม Van der Valk Hotel A4 Schiphol **** หรือเทียบเท่า

หากไม่ใช่ฤดูสวนดอกไม้ไปหมู่บ้านกีธูร์น ซึ่งเป็นหมู่บ้านซึ่งเต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ และปราศจากถนนและได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์วันที่ 6

 

​วันที่ 6

Delft

เดลฟท์ เมืองสวยงามและสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ อดีตเป็นที่พำนักของเจ้าชายวิลเลี่ยมแห่งออเรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศฮอลแลนด์ พระองค์ใช้เมืองนี้เป็นที่บัญชาการการต่อสู้กับสเปน เชิญเที่ยวชม เมือง “ย่านจัตุรัสกลางเมือง” ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์อากาทา โคลสเตอร์ หรือโบสถ์เก่า “Old Church” ซึ่งพระศพของเจ้าชายวิลเลียมถูกฝังอยู่โบสถ์นี้

Leuven  

เลอเวน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองมหาวิทยาลัย" เนื่องจากเมืองนี้เป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยคาทอลิกที่เก่าแก่ของประเทศเบลเยียม ชมศาลาว่าการซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์โกธิคที่มีความโดดเด่น รอบๆอาคารจะรายล้อมไปด้วยร้านรวง โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ภายในโบสถ์มีภาพวาดที่มีชื่อเสียงอยู่หลายภาพ ชมความงดงามของอาคารเก่าแก่อย่าง Great Beguinage ที่ได้รับการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1998 และ รูปปั้น "น้ำพุแห่งภูมิปัญญา" 

โรงแรม Husa President Park Hotel**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7

Brussels

กรุงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเบลเยียม เป็นศูนย์กลางทางการของสหภาพยุโรปและเป็นที่ตั้งศูนย์กลางการบริหารของสหภาพยุโรป ชมจตุรัสกรองปลาซ เป็นจตุรัสในกรุงบรัสเซลอันเลื่องชื่อว่าสวยงามที่สุดในยุโรป และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 

แมนิเก้นพีส ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแกรนด์งดงามของกรุงบรัสเซล เป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก อะโตเมี่ยม สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลมเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่า สร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชั่นในปีคศ1958

โรงแรม Husa President Park Hotel**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 8

ส่งท่านที่สนามบินกรุงบรัสเซล Brussels Airport ตามเวลานัดหมาย

อัตราค่าบริการ (ห้องคู่): ราคาอาจเปลี่ยนขึ้น ลง ตามฤดูกาล


6 ท่าน .......................................  59,000.-
5 ท่าน .......................................  65,000.-
4ท่าน ........................................  82,000.-

 

พักห้องเดี๋ยวเพิ่มท่านละ 15,900.-

 

ราคานี้รวม

ที่ัพัก 4 ดาวขึ้นไปพร้อมอาหารเช้า, รถตู้ VIPหรือมินิบัสพร้อมคนขับผู้ชนาญเส้นทาง, ผู้นำเที่ยวชาวไทยหรือต่างชาติเลือกได้

 

ราคานี้ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทาง อาหารกลางวันเเละเย็น

bottom of page